കാരന്നൂര്‍ കോക്കനട്ട് ഓയില്‍ മില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി

കാരന്നൂര്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയുള്ള കാരന്നൂര്‍ കോക്കനട്ട് ഓയില്‍ മില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. എം.കെ. രാഘവന്‍ എ.പി. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!