ഒരു പഞ്ചായത്തില്‍ ഒരു സഹകരണസംഘം: നടപടികളുമായി എന്‍.സി.യു.ഐ. മുന്നോട്ട്

രാജ്യത്തെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഓരോ പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സഹകരണസംഘം എന്ന കേന്ദ്ര സഹകരണമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ അപക്‌സ് സംഘടനയായ നാഷണല്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന്‍

Read more
Latest News
error: Content is protected !!