തിരുവനന്തപുരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്‌മന്റ് (ICM)ൽ, HDCM ന് അപേക്ഷിക്കാം

കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ ,നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് (NCCT), ന്യൂഡൽഹിയുടെ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലുള്ള ഇരുപതു പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന

Read more

ഐ.സി.എമ്മുകളില്‍ എച്ച്.ഡി.സി.എം. കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ദേശീയ സഹകരണ പരിശീലന കൗണ്‍സില്‍ (എന്‍.സി.സി.ടി) തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിലെയും കണ്ണൂര്‍ പറശ്ശിനിക്കടവിലെയും സഹകരണമാനേജ്‌മെന്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളില്‍ (ഐ.സി.എം) നടത്തുന്ന ഒരുവര്‍ഷ സഹകരണമാനേജ്‌മെന്റ് ഹയര്‍ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സിന് (എച്ച്.ഡി.സി.എം) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

Read more

സഹകരണബാങ്ക് ഭരണസമിതിയംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഐ.സി.എമ്മില്‍ പരിശീലനം

ദേശീയ സഹകരണ പരിശീലന കൗണ്‍സിലിനു (എന്‍.സി.സി.ടി) കീഴിലുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ സഹകരണമാനേജ്‌മെന്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഐ.സി.എം) സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമാര്‍ക്കും ഭരണസമിതിയംഗങ്ങള്‍ക്കും ജൂണ്‍ 20 മുതല്‍ 2 2വരെ

Read more