വിവരം നല്‍കേണ്ടത് അതീവ അടിയന്തരമെന്ന് നാഫെഡ്; നോട്ടീസ് പുറത്ത്

കേന്ദ്ര സഹകരണ ഡേറ്റ സെന്ററിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ വിവരം കൈമാറേണ്ടത് അതീവ അടിയന്തരമായ കാര്യമാണെന്ന് ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച് നാഫെഡിന്റെ നോട്ടീസ്. മാര്‍ക്കറ്റിങ് സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ദേശീയതല അപ്പക്‌സ്

Read more