മണ്ണാര്‍ക്കാട് ബാങ്കും, പുരുഷോത്തമന്‍ എന്ന സഹകാരിയും ഒരു മെയ് മാസത്തില്‍ പിറന്ന സഹകരണ ചരിത്രത്തിന്റെ രണ്ട് ഏടുകളാണ്   

മെയ് 17, ഒറ്റമുറിയിലെ പണമിടപാടില്‍നിന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സംഘമായി മാറിയ മണ്ണാര്‍ക്കാട് റൂറല്‍ സഹകരണ ബാങ്ക് പിറവിയെടുത്ത ദിനമാണ്. 1989-ലായിരുന്നു അത്. 35 വര്‍ഷത്തെ

Read more

കലര്‍പ്പില്ലാത്ത കരുതലുമായി മണ്ണാര്‍ക്കാട് ബാങ്കിന്റെ നാട്ടുചന്ത

പ്രാഥമിക കാര്‍ഷികവായ്പാ സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ ബഹുമുഖ സേവനകേന്ദ്രങ്ങളായി മാറണമെന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴില്‍ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നാട്ടുചന്ത എന്ന പദ്ധതിക്ക് മണ്ണാര്‍ക്കാട് റൂറല്‍ സഹകരണ ബാങ്ക് രൂപം

Read more

മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരവും ഉപയോഗവും രാജ്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും: ജസ്റ്റിസ് എബ്രഹാം മാത്യു

മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരവും ഉപയോഗവും രാജ്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമെന്നും അത് വിൽക്കുന്നവർ മരണത്തെ വിൽക്കുന്നവരാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് എബ്രഹാം മാത്യു പറഞ്ഞു. മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കും, മണ്ണാർക്കാട്

Read more