മാനന്തവാടി ക്ഷീരോല്‍പ്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിന് ഗോപാല്‍ രത്‌ന പുരസ്‌കാരം

വയനാട് മാനന്തവാടി ക്ഷീരോല്‍പ്പാദക സഹകരണ സംഘം രാജ്യത്തെ മികച്ച ക്ഷീരോല്‍പ്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിനുള്ള ഗോപാല്‍ രത്‌ന പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹമായി. കര്‍ണാടക മാണ്ഡ്യയിലെ അരാകെരെ ക്ഷീരോല്‍പ്പാദക സഹകരണ സംഘം

Read more