സത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കുമായുളള ആദ്യത്തെ സഹരണ ആശുപത്രി മലപ്പുറത്ത്

ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ സത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കുമായുളള സഹകരണ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ആശുപത്രി മലപ്പുറത്ത് മൂന്നാം പടിയില്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. ആരോഗ്യപരിപാലന രംഗത്തെ ജില്ലയിലെ മുന്‍നിര സ്ഥാപനമായ പി.എം.എസ്.എ പൂക്കോയതങ്ങള്‍ മലപ്പുറം

Read more

32.68 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികളുമായി മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രി ബജറ്റ്

പി.എം.എസ്.എ മെമ്മോറിയല്‍ മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ 32.68 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റ് അവതരണമാണ് 37ാം വാര്‍ഷിക പൊതുയോഗത്തില്‍ നടത്തിയത്.

Read more