32.68 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികളുമായി മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രി ബജറ്റ്

പി.എം.എസ്.എ മെമ്മോറിയല്‍ മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ 32.68 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റ് അവതരണമാണ് 37ാം വാര്‍ഷിക പൊതുയോഗത്തില്‍ നടത്തിയത്.

Read more
Latest News
error: Content is protected !!