കൊമ്മേരി സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം

കൊമ്മേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബേങ്കിന്റെ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കമായി. തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. സഹകരണ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!