കേരമിത്രം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

‘  കൃഷിക്കൊപ്പം കളമശ്ശേരി പദ്ധതി ‘  യുടെ ഭാഗമായി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൊങ്ങോര്‍പ്പിള്ളി ഫാര്‍മേഴ്‌സ് സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് നടപ്പാക്കുന്ന കേരമിത്രം പദ്ധതി പറവൂര്‍ സര്‍ക്കിള്‍ സഹകരണ യൂണിയന്‍

Read more