ബസ് വെയിറ്റിങ്ങ് ഷെല്‍ട്ടര്‍ തുടങ്ങി

കേരള കോ: ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയിസ് സെന്റര്‍ റൂറല്‍ ബാങ്ക് യൂനിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വടകര എടോടിയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച സഖാവ് പി.ആര്‍. കുറുപ്പ് സ്മാരക ബസ് വെയിറ്റിങ്ങ് ഷെല്‍ട്ടര്‍ മുന്‍

Read more