ഷാജി. കെ.വി. നബാര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍

തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരം സ്വദേശിയായ ഷാജി കെ.വി. ദേശീയ കാര്‍ഷിക, ഗ്രാമവികസന ബാങ്കിന്റെ ( നബാര്‍ഡ് ) പുതിയ ചെയര്‍മാനായി നിയമിതനായി. നേരത്തേ നബാര്‍ഡിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജിങ് ഡയരക്ടറായും

Read more