കലക്ഷന്‍ ഏജന്റുമാര്‍ക്കും അപ്രൈസര്‍മാര്‍ക്കും ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്‌സണല്‍ ആക്‌സിഡന്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സ്‌കീം അനുവദിക്കണം

സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ കലക്ഷന്‍ ഏജന്റുമാര്‍, ശമ്പളസ്‌കെയില്‍ ഇല്ലാത്ത അപ്രൈസര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്‌സണല്‍ ആക്‌സിഡന്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സ്‌കീം ( GPAIS ) അനുവദിക്കണമെന്നു കോഴിക്കോട് കാരന്തൂര്‍ സര്‍വീസ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!