സ്വര്‍ണപണയ വായ്പകള്‍ പരിശോധിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും ആര്‍.ബി.ഐ. നിര്‍ദ്ദേശം

ഒരു ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് സ്വര്‍ണവായ്പ നല്‍കുന്നതിന് വിലക്ക് ഈട് നല്‍കുന്ന സ്വര്‍ണത്തിന് പരിധിലംഘിച്ച് പണം നല്‍കുന്നതായി കണ്ടെത്തല്‍ പൊതുമേഖല ബാങ്കുകള്‍ അടക്കമുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്വര്‍ണ

Read more

കാരോട് റൂറല്‍ അഗ്രിക്കല്‍ച്ചറല്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് സഹകരണ സംഘം സ്വര്‍ണ്ണ പണയ വായ്പ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു

കാരോട് റൂറല്‍ അഗ്രിക്കല്‍ച്ചറല്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് സഹകരണ സംഘം സ്വര്‍ണ്ണ പണയ വായ്പ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. കെ. ആന്‍സലന്‍ എം.എല്‍.എ. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്‌ട്രോങ്ങ് റൂമിന്റെ ഉത്ഘാടനം ജോയിന്റ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!