ഗോള്‍ഡ് അപ്രൈസല്‍ പരിശീലനം

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഏപ്രില്‍ 27,28 തിയ്യതികളില്‍ കോഴിക്കോട് വെച്ച് ഗോള്‍ഡ് അപ്രൈസല്‍ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. 3000 രൂപയാണ് ഫീസ്. പങ്കെടുക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ഏപ്രില്‍ 20

Read more
Latest News
error: Content is protected !!