ലാഡര്‍ സിനിമാസില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ഗെയിം സോൺ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി

ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടി ലാഡർ മൾട്ടിപ്ലക്സ് തീയേറ്റർ കോംപ്ലക്സിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും കളിച്ചുല്ലസിക്കാനായി ലാഡാ ലാന്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.അഡൾട്ട് ഓറിയന്റ് ഫാമിലി എന്റെർടെയിൻമെന്റ് സെന്റെറായ ലാഡാ ലാന്റ് കേരള

Read more
Latest News
error: Content is protected !!