ക്ഷീരമേഖല മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനു കാരണം സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വമുള്ള ഇടപെടല്‍ – മന്ത്രി ജി.ആര്‍. അനില്‍

ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ കഴിയുന്നതിനു കാരണം സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വമുള്ള ഇടപെടലാണെന്ന് ഭക്ഷ്യ -സിവില്‍ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി.ആര്‍. അനില്‍ ആഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മലബാറിലെ മികച്ച പാലുല്‍പ്പാദക

Read more
Latest News
error: Content is protected !!