കലക്ട്രേറ്റ് മാര്‍ച്ച് നടത്തി

കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്‌സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കലക്ടേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നിക്ഷേപ വായ്പാ പിരിവുകാര്‍ കോഴിക്കോട് കലക്ട്രേറ്റ് മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണ്ണയും നടത്തി. ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍, കോവിഡ് കാല

Read more

KCWF കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി

സഹകരണ ജീവനക്കാരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന സഹകരണ നിയമ ഭേദഗതി പിൻവലിക്കുക, സഹകരണ ജീവനക്കരുടെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷൂറൻസ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുക, പലവക സംഘങ്ങൾക്ക് കേരള ബേങ്കിൽ അംഗത്വവും വായ്പയും

Read more