സര്‍ക്കാര്‍ – സഹകരണ ഓഡിറ്റ് എകീകരണം ഗുണം ചെയ്യുമോ?

– യു.പി. അബ്ദുള്‍ മജീദ് ( മുന്‍ സീനിയര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ) സര്‍ക്കാര്‍ – സഹകരണ ഓഡിറ്റുകള്‍ തമ്മില്‍ വലിയ

Read more