എക്‌സ്‌പോ കൊഴുപ്പിക്കാന്‍ സഹകരണ വകുപ്പ്; ടെക്‌നിക്കല്‍ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപംനല്‍കി

സഹകരണ എക്‌സ്‌പോ മികച്ച രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിന് മുന്നൊരുക്കവുമായി സഹകരണ വകുപ്പ്. സഹകരണ എക്‌സ്‌പോയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയത് 2022-ലെ എക്‌സ്‌പോ ആയിരുന്നു. ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ

Read more
Latest News