ഏത്തക്കായ, മരച്ചീനി ചിപ്‌സ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് : കുന്നുകരയില്‍ അഗ്രി പ്രോഡക്ട്‌സ് ആന്‍ഡ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു

സഹകരണമേഖലയില്‍ പുതിയൊരു മൂല്യവര്‍ധിത ഭക്ഷ്യോല്‍പ്പന്ന നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ് കൂടി ആരംഭിച്ചു. കൃഷിക്കൊപ്പം കളമശ്ശേരി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച എറണാകുളം കുന്നുകര അഗ്രി പ്രോഡക്ട്‌സ് ആന്‍ഡ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് യൂണിറ്റ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!