ജൈവോല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പിക്കാന്‍ അമുലിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 500 ലാബുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു

ജൈവ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കി സര്‍ട്ടിക്കറ്റ് നല്‍കാന്‍ രാജ്യമെങ്ങും അമുലിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 500 ലാബറട്ടറികള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രി അമിത് ഷാ അറിയിച്ചു. സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷനായി അമുലും

Read more
Latest News