മൂന്നു വര്‍ഷംകൊണ്ട് രണ്ടു ലക്ഷം സംഘങ്ങള്‍ രൂപവത്കരിക്കും – മന്ത്രി അമിത് ഷാ

മൂന്നു വര്‍ഷംകൊണ്ട് രണ്ടു ലക്ഷം പുതിയ സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ രൂപവത്കരിക്കുക എന്നതാണു കേന്ദ്ര സഹകരണമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നു കേന്ദ്ര സഹകരണമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഓരോ പ്രാഥമിക

Read more
Latest News
error: Content is protected !!