സഹകരണ ബാങ്ക്: അംഗത്വം റദ്ദാക്കിയ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്ററുടെ നടപടിക്ക് സംപ്രീംകോടതി സ്‌റ്റേ

സഹകരണ ബാങ്കില്‍ അംഗങ്ങളായി ചേര്‍ന്നവരുടെ അംഗത്വം റദ്ദാക്കിയ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്ററുടെ ഉത്തരവ് ശരി വെച്ചുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. തൃശ്ശൂരിലെ അടാട്ട് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കില്‍

Read more
Latest News
error: Content is protected !!