സി.ഇ.ഒ സംസ്ഥാന ജന: സെക്രട്ടറി എ.കെ. മുഹമ്മദലി സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചു

സഹകരണ രംഗത്ത് 31 വര്‍ഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ (സി.ഇ.ഒ) സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എ.കെ. മുഹമ്മദലി സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചു. പാങ്ങ്

Read more