സഹകരണ സ്പിന്നിങ് മില്ലുകളുടെ നഷ്ടം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ഇ.പി.ജയരാജൻ

[email protected]

സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സ്പിന്നിങ് മില്ലുകളുടെ നഷ്ടം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജൻ. മില്ലുകളെ ലാഭത്തിലാക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതി തന്നെ തയ്യാറാക്കും. മില്ലുകളിലേക്ക് അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനും കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും.പരമാവധി തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കണ്ണൂർ സഹകരണ സ്പിന്നിങ് മില്ലിൽ നിന്ന് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഏറ്റു വാങ്ങി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.ചെയർമാൻ എം.സുരേന്ദ്രൻ ചെക്ക് കൈമാറി. തൊഴിലാളികൾ 2.46 ലക്ഷം രൂപയും ബാക്കി മാനേജ്മെന്റുമാണ് നൽകിയത്.ജയിംസ് മാത്യു എം എ എൽ എ, എം.ഡി സി.ആർ രമേശ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!