സഹകരണ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തി

moonamvazhi

ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സഹകരണ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തി. ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ജോസാല്‍ ഫ്രാന്‍സിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ റെയ്‌നു തോമസ്, അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ (പ്ലാനിംഗ് ) എം.ജെ. സ്റ്റാന്‍ലി എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!