വെണ്ണല ബാങ്ക് പലിശരഹിത വായ്പ നല്‍കുന്നു

Deepthi Vipin lal

എറണാകുളം വെണ്ണല സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലോക്ഡൗണില്‍ വിഷമതയനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്കായി ഒരു  മണിക്കൂറിനകം പലിശരഹിത വായ്പ നല്‍കുന്നു. പലിശരഹിത വായ്പാ പദ്ധതി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ.എ.എന്‍.സന്തോഷ് സിന്ധുപുഷ്പകുമാറിനു നല്‍കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

കോവിഡിന്റെ ആദ്യഘട്ട ലോക്ഡൗണിലും ബാങ്ക് പലിശരഹിത വായ്പയിനത്തിലും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ/ സ്വര്‍ണ്ണ വായ്പയിനത്തിലുമായി ഒരു കോടി രൂപ നല്‍കിയിരുന്നു. സെക്രട്ടറി എം.എന്‍.ലാജി, ടി.ആര്‍.നമകുമാരി, ദീപ.ഡി.ബി,റെജി ജോഷി എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!