റിസ്ക് ഫണ്ട് സ്കീമിൽ ജിഎസ്ടി തുക ഈടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട്

adminmoonam

കേരള സഹകരണ റിസ്ക് ഫണ്ട് പദ്ധതി ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്തപ്പോൾ ജിഎസ്ടി ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയായ കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.മിനിമം പ്രീമിയം തുക 100 രൂപയിൽ നിന്ന് 250 രൂപയാക്കിയതും പരമാവധി തുകയായ 525 രൂപയിൽ നിന്ന് 1000 രൂപയാക്കി ഉയർത്തിയതും പുനപരിശോധിക്കണമെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് ജോഷ്വാ മാത്യുവും ജനറൽ സെക്രട്ടറി അശോകൻ കുറുങ്ങപള്ളിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.