പി.എൻ. ദാസിന് നാടിന്റെ വിട.

adminmoonam

 

എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനുമായ പി. എൻ.ദാസന് അന്ത്യാഞ്ജലി. രാവിലെ കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാളിൽ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വച്ചപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ നാനാതുറകളിലുള്ളവർ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തി. പിന്നീട് മാവൂർ റോഡ് ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ദാസ് ഇന്നലെയാണ് മരിച്ചത്. പ്രകൃതി ചികിത്സ യുടെയും യോഗയുടെയും ബുദ്ധ തത്വചിന്തയുടെയും പ്രചാരകനും ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ ഒട്ടേറെ പുസ്തകങ്ങളുടെ കർത്താവുമാണ് പി.എൻ.ദാസ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!