പള്ളുരുത്തി മണ്ഡലം ബാങ്ക് പലിശ രഹിത വായ്പ നല്‍കുന്നു

Deepthi Vipin lal

പള്ളുരുത്തി മണ്ഡലം സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് പലിശ രഹിത വായ്പ നല്‍കുന്നു. പതിനായിരം രൂപയാണ് പലിശ രഹിത വായ്പ. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ.പി. ശെല്‍വന്‍ ആദ്യ വായ്പ നല്‍കി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

വായ്പാ തീയതി മുതല്‍ മൂന്നാമത്തെ മാസം മുതല്‍ 10 തുല്യ ഗഡുക്കളായി തിരികെ അടക്കണം. അപേക്ഷ പാസാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വായ്പ തുക കൈപ്പറ്റേണ്ട തീയതിയും സമയവും ബാങ്കില്‍ നിന്ന് അറിയിക്കും.

ബാങ്ക് ഇതിനായി 11 കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. മുന്‍ വര്‍ഷം 10 കോടി രൂപ പലിശ രഹിത വായ്പയായി ബാങ്ക് നല്‍കിയിരുന്നു. ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങളായ അഡ്വ. പി.എസ്. വിജു, എ.എം. ഷെരീഫ്, പി.എച്ച്. ഹാരീസ്, ചന്ദ്രിക വിജയന്‍, ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ജയമോന്‍ യു. ചെറിയാന്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.