ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.

adminmoonam

കോഴിക്കോട് ചെക്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉമ്മത്തൂരിൽ എസ്.ഐ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ഉറങ്ങാനാവശ്യമായ പുല്ലുപായ ചെക്യാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വിതരണം ചെയ്തു. സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ സി.ഹാഷിന് ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ.ഷാനിഷ് കുമാർ കൈമാറി. ബാങ്ക് മാനേജർ പി.ബിനു, കെ.രമേശൻ, സി.കെ.ഖാലിദ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!