ടി. തിലകം തിരുപുറം പഞ്ചായത്ത് വനിതാ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ്

moonamvazhi

പ്രസിഡന്റ് തിരുപുറം പഞ്ചായത്ത് വനിതാ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റായി ടി. തിലകത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. വിചിത്ര സി, മഞ്ജുഷ എസ്, ബിന്ദുലേഖ ആര്‍, വിജയമ്മ ജെ, സിന്ധു എസ് കെ, ലീന എല്‍ എന്നിവരാണ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്‍. അതിയന്നൂര്‍ യൂണിറ്റ് കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ അനില്‍കുമാര്‍ എസ് വരണാധികാരിയായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.