ജെ.ഡി.സി. പരീക്ഷ ജൂണ്‍ 24 മുതല്‍ ജൂലായ് ഏഴ് വരെ

Deepthi Vipin lal

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്‍ നടത്തുന്ന 2020-21 അദ്ധ്യായന വര്‍ഷത്തെ ജെ.ഡി.സി. പരീക്ഷ ജൂണ്‍ 24ന് ആരംഭിക്കും. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് മാറ്റിവെച്ച പരീക്ഷകളാണ് ജൂണ്‍ 24 മുതല്‍ ജൂലൈ ഏഴ് വരെയുള്ള തീയതികളില്‍ നടക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മാസക് ധരിച്ചുമായിരിക്കും പരീക്ഷ എഴുതുക. പരീക്ഷ നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അതാത് കോളേജ്/ സെന്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.