ചെറുവത്തൂർ ഫാർമേഴ്സ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മാർക്കറ്റ് തുറന്നു.

adminmoonam

കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഫാർമേഴ്സ് നീതി മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് മാധവൻ മണിയറ നിർവഹിച്ചു. ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് വി.കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ മുഹമ്മദ് നൗഷാദ് ആദ്യവില്പന നിർവഹിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ വി.ചന്ദ്രൻ നീതി കാർഡിന്റെ വിതരണം നിർവഹിച്ചു. കെ.വി.സുധാകരൻ, എം.രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ, ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി വിനയകുമാർ തുടങ്ങി നിരവധി സഹകാരികളും പൊതു പ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.