ഗോള്‍ഡ് അപ്രൈസല്‍ പരിശീലനം

moonamvazhi

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഏപ്രില്‍ 27,28 തിയ്യതികളില്‍ കോഴിക്കോട് വെച്ച് ഗോള്‍ഡ് അപ്രൈസല്‍ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. 3000 രൂപയാണ് ഫീസ്. പങ്കെടുക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ഏപ്രില്‍ 20 നു മുന്‍പേ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആദ്യം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന 40 പേര്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: 9605632922.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News