കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ രക്തദാനം സംഘടിപ്പിച്ചു.

adminmoonam

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റിവ് എംപ്ലോയിസ് യൂണിയൻ (സി. ഐ. ടി. യു) തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭ്യമുഖ്യത്തിൽ രക്തദാനം സംഘടിപ്പിച്ചു. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രക്തദാനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. തുടക്കമെന്നരീതിയിൽ 100പേർ രക്തം ദാനം ചെയ്തു. യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി, സുകു.കെ.ഇട്ട്യേശൻ.,ജില്ല ട്രേഷറർ ബി.എൽ.ബാബു ജില്ലാ എക്സി. അംഗവും പുഴയ്ക്കൽ ഏരിയാ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ.ബി.പ്രദീപ്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എ.വി.ജയലാൽ, ടി.ബി. ബിനു, കെ.സി.പ്രേമൻ എന്നിവർ രക്തദാനം നൽകി നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!