കടകംപള്ളി തുറന്നുപറയുന്നു – എല്ലാം ശരിയാക്കാന്‍ കുറച്ചുകൂടി മാറേണ്ടതുണ്ട്

[email protected]

കേരള ബാങ്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഓണത്തിന് തന്നെയെന്ന് സഹകരണമന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. പരീക്ഷാ ബോർഡിലേക്ക് .. ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സഹകരണ നയത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കാവൂ… മൂന്നാം വഴി ഓൺലൈൻ വ്യൂ ഫൈൻററിൽ സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!