എൻ.ആർ.ഐ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അനുമതിക്കായി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേരള ബാങ്ക് ഭരണസമിതി ചെയർപേഴ്സൺ മിനി ആന്റണി ഐ.എ.എസ്.

adminmoonam

സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന് എൻ.ആർ.ഐ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാനായി റിസർവ് ബാങ്കിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും കേരള ബാങ്ക് ഭരണസമിതി ചെയർപേഴ്സണുമായ മിനി ആന്റണി ഐ.എ.എസ് പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിന് ആറുമാസം കൂടി എൻ.ആർ.ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ അനുമതിയുണ്ട്. പത്രവാർത്തകളിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നുമില്ല. സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന് എത്രയും വേഗം ആർ.ബി.ഐ യിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇന്നലെ വൈകീട്ടാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച ഈ വിഷയത്തിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!