ആറു പേര്‍ക്കു അസി. രജിസ്ട്രാര്‍ /അസി. ഡയരക്ടറായി നിയമനം

Deepthi Vipin lal

സഹകരണ സംഘം അസി. രജിസ്ട്രാര്‍ / അസി. ഡയരക്ടര്‍ തസ്തികയിലേക്കു സെലക്ട് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നു ആറു സ്‌പെഷല്‍ ഗ്രേഡ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് / ഓഡിറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് 36,600 – 79,200 രൂപ ശമ്പള നിരക്കില്‍ ബൈ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ നിയമനം നല്‍കിക്കൊണ്ട് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ ഉത്തരവിട്ടു. കേരള സര്‍വീസ് പൊതു ചട്ടത്തിലെ ചട്ടം 28 അനുസരിച്ചുള്ള നിയമനത്തിനര്‍ഹരായവരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ പറയുന്നു :

[pdf-embedder url=”https://www.moonamvazhi.com/wp-content/uploads/2022/01/promotion-to-the-post-of-AR-AD-29.01.2022.pdf”]

Leave a Reply

Your email address will not be published.