അത്തോളി ബാങ്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

അത്തോളി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വാക്‌സിന്‍ ചലഞ്ചിലേക്ക് 517500 രൂപ നല്‍കി. ബാങ്കിന്റെ വിഹിതം, ഭരണ സമിതി, ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതം ഉള്‍പ്പെടെ 517500 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം ലക്ഷ്മി ബാലുശ്ശേരി എം.എല്‍.എ. സച്ചിന്‍ ദേവിന് കൈമാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!