അംഗസമാശ്വാസ ഫണ്ട് വിതരണം ചെയ്തു

moonamvazhi

തെക്കേക്കര സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് അംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള സമാശ്വാസ ഫണ്ട് വിതരണം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് ആര്‍. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി എസ്. സിന്ധുകുമാരി, മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫ. ടി.എം. സുകുമാര ബാബു, ആര്‍. രവീന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!