സഹകരണ പെന്‍ഷന്‍ പരിഷ്‌കരണം: റിപ്പോര്‍ട്ട് കിട്ടിയാല്‍ നടപടി – മന്ത്രി വാസവന്‍

സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍പരിഷ്‌കരണകാര്യത്തില്‍ അതിനുള്ള കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടു കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്കു നടപടിയെടുക്കുമെന്നു സഹകരണമന്ത്രി വി.എന്‍. വാസവന്‍ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. പെന്‍ഷന്‍പദ്ധതി പുന:ക്രമീകരിക്കുന്നതും പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ചു പഠിച്ചു റിപ്പോര്‍ട്ടു

Read more

വെളിയത്തുനാട് ബാങ്ക് കൂണ്‍സംസ്‌കരണശാലയും കാര്‍ഷികകേന്ദ്രവും തുടങ്ങി

എറണാകുളംജില്ലയിലെ വെളിയത്തുനാട് സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് കാര്‍ഷിക അടിസ്ഥാനസൗകര്യനിധി പദ്ധതിപ്രകാരം നബാര്‍ഡ് ധനസഹായത്തോടെ നിര്‍മിച്ച വെസ്‌കൂപ്‌സ് കാര്‍ഷികവിജ്ഞാനവ്യാപനകേന്ദ്രവും കൂണ്‍ അഗ്രിപ്രോസസിങ് യൂണിറ്റും സഹകരണമന്ത്രി വി.എന്‍. വാസവന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Read more

റിസ്‌ക്ഫണ്ട് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ വൈകരുത്- കേരള സഹകരണ ഫെഡറേഷന്‍

കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് റിസ്‌ക് ഫണ്ട് പദ്ധതിയിലൂടെ നല്‍കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഒട്ടും വൈകരുതെന്നു കേരള സഹകരണ ഫെഡറേഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ സി.എന്‍. വിജയകൃഷ്ണന്‍ സഹകരണമന്ത്രി വി.എന്‍.

Read more

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കടന്നു കയറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു – വി.എന്‍. വാസവന്‍

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കടന്നു കയറാന്‍ ശ്രമത്തം നടത്തുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് കൂടുതല്‍ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നീക്കമെന്ന് സഹകരണ മന്ത്രി വി.എന്‍. വാസവന്‍

Read more

ജൂണിയര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ /  ഓഡിറ്റര്‍ തസ്തികയിലെ 44 ഒഴിവ് പി.എസ്.സി.ക്കു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു – മന്ത്രി വാസവന്‍

സഹകരണവകുപ്പില്‍ 2023 ല്‍ ജൂണിയര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ /  ഓഡിറ്റര്‍ തസ്തികയില്‍ നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിനായി 44 പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകളാണുള്ളതെന്നും ഈ ഒഴിവുകള്‍ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ പി.എസ്.സി.ക്കു

Read more