സംരഭകത്വ ലോണ്‍ മേളയുമായി താഴെക്കോട് സഹകരണ ബാങ്ക്

വനിതാ സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭകര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പെരിന്തല്‍മണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് താഴെക്കോട് സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കുമായി ചേര്‍ന്ന് സംരംഭകത്വ ലോണ്‍ മേള (ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍

Read more