കോഴിക്കോട് ജില്ല സഹകരണ ടീംഓഡിറ്റ് വിശദീകരണയോഗം 27ന്

സഹകരണഓഡിറ്റ് ശക്തമാക്കാന്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച ടീംഓഡിറ്റ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി മെയ് 27നു ചാലപ്പുറത്ത് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ടീം ഓഡിറ്റ് പദ്ധതിവിശദീകരണയോഗം നടത്തും.

Read more

പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു; സഹകരണ ടീം ഓഡിറ്റിന് ഘടനയായി

സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ ടീം ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സഹകരണ വകുപ്പ് വേഗത്തിലാക്കി. നിലവില്‍ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് പൈലറ്റ് പ്രൊജക്ട് എന്ന രീതിയില്‍ ടീം ഓഡിറ്റ് നടപ്പാക്കിയത്. രണ്ടാം

Read more