എസ്. സി/ എസ്. ടി കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ്‌സ് കേരള എറണാകുളം ജില്ലാ സമ്മേളനം നടത്തി

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ വഴി സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടികജാതി/ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ കേരളത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എസ്.എസ്.ടി സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ വഴി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ

Read more

പുനര്‍ജനി പദ്ധതിക്ക് മിഷന്‍ കോഓര്‍ഡിനേറ്ററെ നിയമിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി

ആദിവാസി പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ അംഗങ്ങളായ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിന് മേല്‍നോട്ടം ഉറപ്പാക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മനസിലാക്കി

Read more
Latest News
error: Content is protected !!