കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് ഹാന്‍ഡ്‌ലൂം വീവേഴ്‌സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ( HANTEX )

പി.വി. രാജേഷ്, കരിപ്പാല്‍ 2020 ഫെബ്രുവരി ലക്കം കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രാഥമിക കൈത്തറി സൊസൈറ്റികളുടെയും പരമോന്നത സംഘമാണ് കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് ഹാന്‍ഡ്‌ലൂം വീവേഴ്‌സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. 1960-ലെ

Read more