കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കയര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷന്‍ ( COIRFED )

(2019 ഡിസംബര്‍ ലക്കം) കൊല്ലം , ആലപ്പുഴ, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജില്ലാ കയര്‍ വിപണന സംഘങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് രൂപവത്കരിച്ച ഫെഡറേഷനാണ് കയര്‍ഫെഡ്. 1979 ല്‍ ആലപ്പുഴ

Read more