റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ‘മുന്നറിയിപ്പ് നോട്ടീസ്’ സഹകരണ നയത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ കേന്ദ്രം  

കേരളത്തിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ കുറിച്ച് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പുറപ്പെടുവിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് നോട്ടീസിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ദേശീയ സഹകരണ നയത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയേക്കും. സഹകരണ നയം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സഹകരണ

Read more

കരുവന്നൂര്‍ പാക്കേജിലേക്ക് പണം നല്‍കുന്നതില്‍ കേരളബാങ്കിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി റിസര്‍വ് ബാങ്ക്

കരുവന്നൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്കിനെ സഹായിക്കാന്‍ സഹകരണ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജിലേക്ക് പണം നല്‍കുന്നതില്‍ കേരളബാങ്കിന് റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിര പരിഗണിക്കാതെയുള്ള വായ്പകള്‍ നല്‍കരുതെന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Read more

ഡിജിറ്റല്‍ വായ്പയുടെ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് സഹകരണ ബാങ്കുകളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി

ഓണ്‍ലൈന്‍ വായ്പ തട്ടിപ്പുകള്‍ കൂടിയ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ വായ്പക്കുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുമായി റിസര്‍വ് ബാങ്ക്. സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ ഡിജിറ്റല്‍ വായ്പ നല്‍കാന്‍ യോഗ്യതയുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായാണ് ആര്‍.ബി.ഐ. കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

Read more
Latest News