പൂതാടി റൂറല്‍ ഡെവലപമെന്റ് സഹകരണ സംഘം പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി

കേണിച്ചിറയില്‍ പൂതാടി റൂറല്‍ ഡെവലപമെന്റ് സഹകരണ സംഘം കേരള ബാങ്ക് ഡയറക്ടര്‍ പി. ഗഗാറിന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൂതാടി പഞ്ചായത്ത് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് രുഗ്മിണി സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ അധ്യക്ഷയായി.

Read more
Latest News
error: Content is protected !!