നിയമക്കുരുക്ക് മാറിയില്ല; സഹകരണ ലാബുകളില്‍ സ്ഥിരനിയമനമില്ല

സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്ന നീതി ലാബുകളിലും മെഡിക്കല്‍ സ്‌റ്റോറുകളിലും സ്ഥിരം നിയമനം അനുവദിക്കാതെ സഹകരണ വകുപ്പ്. 1200 ലധികം സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തില്‍ സ്ഥിര നിയമനം ഇല്ലാത്തത്. സഹകരണ

Read more